Merseyside Open Fencing Tournament
Women's Sabre 2017
supported by Leon Paul
Greenbank Sports Academy, Liverpool

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SMITH [40] Lorna GBR   1 V V 0 4 2/5 -4 15
CLEMENT [N] Alex GBR V   2 0 0 1 1/5 -13 8
WALLS [40] Yvonne GBR 3 V   V 0 3 2/5 -5 16
CLANCY [40] Caroline GBR 1 V 4   1 V 2/5 -2 16
HAMPSON Sarah-Jane GBR V V V V   V 5/5 22 25
JENKINS [18] Emily GBR V V V 3 2   3/5 2 20

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
LASANCE Rachel GBR   V V V V 4/4 16 20
GRAY [18] Cushla GBR 2   2 2 V 1/4 -7 11
CORCORAN [18] Erin GBR 0 V   3 4 1/4 -5 12
LLEWELLYN [18] Elsie GBR 1 V V   1 2/4 -3 12
FRITH [40] Vivien GBR 1 3 V V   2/4 -1 14

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
PHENNAH [18] Stephanie GBR   4 4 V V 3 2/5 -1 21
JONES [40] Wednesday GBR V   2 V 1 2 2/5 -4 15
WARE [18] Megan GBR V V   V V 1 4/5 5 21
SMITH-NEWSAM [40] Shirley GBR 3 0 2   0 1 0/5 -19 6
ABAY Kyle GBR 4 V 3 V   0 2/5 1 17
RUAUX Emily GBR V V V V V   5/5 18 25

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
MOFFAT Alice GBR   V V V 3 V 4/5 11 23
RUSSELL Fran GBR 1   V V 0 3 2/5 -5 14
RUFF Alison GBR 4 3   V 1 V 2/5 1 18
LAUD Nicola GBR 0 1 1   0 0 0/5 -23 2
DAVIS Alexandra GBR V V V V   V 5/5 20 25
MATT Hanna LIE 2 V 1 V 1   2/5 -4 14

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
HIGHAM Lucy GBR   0 V 1 V 4 2/5 -3 15
SANCROFT Jennifer GBR V   V V V V 5/5 22 25
STEED Niamh GBR 2 0   2 V 1 1/5 -11 10
JONES Libby GBR V 2 V   V V 4/5 10 22
WALTERS Corrin GBR 1 1 1 1   2 0/5 -19 6
SUHA [18] Brigitta GBR V 0 V 3 V   3/5 1 18

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
HASLEGRAVE [18] Phoebe GBR   V V 0 3 V 3/5 1 18
O'REILLY [18] Hannah GBR 3   V V V V 4/5 7 23
HARRISON [40] Wendy GBR 1 2   2 0 1 0/5 -19 6
GUARINO Michelle COL V 4 V   4 4 2/5 5 22
NIGHTINGALE Ella GBR V 4 V V   4 3/5 6 23
MARCZEWSKA Patrycja GBR 3 1 V V V   3/5 0 19

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
LEE Naomi GBR   4 V V 3 V 3/5 8 22
THOMSON [18] Catriona GBR V   V 4 V V 4/5 10 24
GRAY [40] [N] Amanda GBR 2 1   2 2 2 0/5 -16 9
ELYS [40] Laycy GBR 1 V V   2 V 3/5 0 18
SHARPLIN [18] Aaliyah GBR V 3 V V   V 4/5 10 23
SHAKESPEARE [18] Hannah GBR 1 1 V 2 1   1/5 -12 10Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
JENKINS [18] Emily GBR   0 2 V 0 1/4 -10 7
SANCROFT Jennifer GBR V   V V V 4/4 19 20
RUSSELL Fran GBR V 0   V V 3/4 2 15
JONES [40] Wednesday GBR 2 1 3   3 0/4 -11 9
SUHA [18] Brigitta GBR V 0 3 V   2/4 0 13

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HASLEGRAVE [18] Phoebe GBR   1 V V V V 4/5 7 21
HAMPSON Sarah-Jane GBR V   V V V V 5/5 20 25
NIGHTINGALE Ella GBR 4 3   V V V 3/5 5 22
LAUD Nicola GBR 1 0 0   3 1 0/5 -20 5
SMITH [40] Lorna GBR 3 0 3 V   1 1/5 -11 12
MATT Hanna LIE 1 1 4 V V   2/5 -1 16

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
DAVIS Alexandra GBR   V V V V V 5/5 19 25
HARRISON [40] Wendy GBR 0   0 4 0 0 0/5 -21 4
HIGHAM Lucy GBR 1 V   V 1 3 2/5 -1 15
CORCORAN [18] Erin GBR 1 V 1   2 2 1/5 -13 11
MARCZEWSKA Patrycja GBR 3 V V V   V 4/5 11 23
LEE Naomi GBR 1 V V V 4   3/5 5 20

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
WALTERS Corrin GBR   0 2 0 0 0 0/5 -23 2
ELYS [40] Laycy GBR V   V 4 4 1 2/5 0 19
CLANCY [40] Caroline GBR V 4   3 0 2 1/5 -8 14
WARE [18] Megan GBR V V V   0 V 4/5 6 20
RUAUX Emily GBR V V V V   V 5/5 20 25
WALLS [40] Yvonne GBR V V V 2 1   3/5 5 18

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SMITH-NEWSAM [40] Shirley GBR   0 3 1 1 0 0/5 -20 5
O'REILLY [18] Hannah GBR V   V V 4 V 4/5 13 24
FRITH [40] Vivien GBR V 2   2 2 V 2/5 -6 16
LASANCE Rachel GBR V 4 V   V V 4/5 13 24
PHENNAH [18] Stephanie GBR V V V 1   V 4/5 9 21
GRAY [18] Cushla GBR V 0 4 2 0   1/5 -9 11

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
GRAY [40] [N] Amanda GBR   0 3 3 3 1 0/5 -15 10
JONES Libby GBR V   V V V V 5/5 23 25
MOFFAT Alice GBR V 1   V V V 4/5 7 21
SHAKESPEARE [18] Hannah GBR V 0 0   0 V 2/5 -9 10
LLEWELLYN [18] Elsie GBR V 1 4 V   V 3/5 5 20
ABAY Kyle GBR V 0 2 1 2   1/5 -11 10

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
STEED Niamh GBR   2 3 3 1 V 1/5 -7 14
SHARPLIN [18] Aaliyah GBR V   2 V 1 V 3/5 1 18
THOMSON [18] Catriona GBR V V   V V V 5/5 10 25
CLEMENT [N] Alex GBR V 2 3   0 4 1/5 -9 14
GUARINO Michelle COL V V 3 V   V 4/5 15 23
RUFF Alison GBR 1 3 4 V 1   1/5 -10 14